COVID-19 KORONAVIRUS smrt přichází
Zveřejněno v Proroctví a krize

COVID-19 KORONAVIRUS smrt přichází

text: M. Ostřižek, foto: Shutterstock

Každoročně přicházející období chřipek je v člověku již zakódováno jako běžná záležitost. Prostě jako nutné zlo. Pár dnů v pelechu, pár prášků denně a pro někoho také pár dnů odpočinku navíc ke své dovolené. Pro jiného to však může znamenat těžké zdravotní potíže, anebo dokonce ohrožení života...

1

 

Přístup virové infekce k člověku je ryze individuální. Nakažení a postup nemoci proběhne samozřejmě vždy shodně, ale následná samotná reakce organismu se může lišit, a to i dost výrazně. Zatímco u zdravého jedince v plné síle se nemusí virus vůbec rozvinout a obranný systém jej potlačí bez jakýchkoli příznaků, u oslabeného či starého (nebo naopak velmi mladého, ještě ne dostatečně silného organismu například dítěte) může naopak virus proběhnout velmi rychle a intenzivně a může vést i k úmrtí.

V obou případech jde ale o okrajové procento v rámci epidemie. U první varianty je to škoda a u té druhé taky, ale zde v opačném slova významu. Nejčastějším průběhem pak zůstává známá týdenní či čtrnáctidenní léčba. U člověka infekce propukne, ale po čase se s ní organismus buď vyrovná sám, anebo za pomoci nasazené medikace.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že je každopádně velmi výhodné udržovat se v dobré fyzické kondici, a to v jakémkoli věku. Což znamená dobře jíst, hodně pohybu pokud možno na čerstvém vzduchu a pokud to jde, také otužování. Je mi zcela jasné, že virovou infekci může dostat každý, kuřák a ochlasta stejně jako fitness trenérka nebo třeba jógin.

Nicméně vždy bude platit, že pokud budete spadat mezi ty první, máte rozhodně větší šanci infekci dostat, anebo prodělat daleko horší průběh nemoci. Zatímco otužilec může zvládnout vir v podobě nachlazení, kuřáko-ochlasta si může poležet měsíc na jipce. I na běžnou chřipku zemře třeba jen v rámci České republiky 1500 až 2000 lidí ročně!

To je realita a týká se to pouze běžných chřipek a proběhlých lokálních epidemií. Pokud se přesuneme v číslech o řády výše a budeme si povídat o globálních pandemiích, pak i ta úmrtnost půjde o řády výše. Nový strašák, který před pár dny 11. února 2020 dostal své oficiální pojmenování COVID-19 (Coronavirus disease 2019)  má podle některých vědců právě takovýto potenciál.

A podle dosavadní úmrtnosti někde mezi 2 až 3 procenty si můžeme snadno spočítat výsledný počet možných obětí při mohutném rozšíření koronaviru. Čili pokud by se infikovala například jedna miliarda lidí, ztráty na lidských životech by mohly dosáhnout hodnoty ležící někde mezi 20 až 30 miliony(!!!). Samozřejmě jde pouze o možný scénář a zatím nikoli o realitu – naštěstí(!), ale to jen pro představu, co je schopný takový nicotný organismus způsobit.

2

V současnosti viru nahrává do karet hned několik trumfů. Jednak je to možnost překonat v těle infikovaného obrovské vzdálenosti za velmi krátký časový úsek a také nevzdělanost a neinformovanost lidí v zaostalých a rozvojových zemích. Pokud by se virus rozšířil právě v takovýchto oblastech, bylo by velmi složité jej jednak identifikovat a také následně vymítit.

Poté by mohl boj s takovýmto virem trvat i roky. A co je vlastně koronavirus? Jde o společné označení pro čtyři rody známých virů (Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus a Deltacoronavirus) způsobujících méně závažná, ale i závažnější onemocnění u lidí, ale i zvířat. Z nedávné minulosti (2002) sem můžeme zařadit například epidemii SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) nebo další epidemii z roku 2012 MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Mezi tyto koronaviry spadá také nový COVID-19, který nyní tolik děsí celý svět. Poprvé byl objeven v jihovýchodní části Číny a odtud se bohužel rozšířil dále do světa.

Naštěstí vzhledem k uskutečněným opatřením se koronavirus nešíří tak, jak by mohl a prozatím (vyjma například čínské město Wuchan) se objevuje pouze ojediněle. COVID-19 je vysoce infekční virové onemocnění a přenáší se z člověka na člověka. Dokáže se šířit asi tou nejnebezpečnější formou (vzduchem), kde jako přenášecí elementy jsou lidské kapénky vznikající při kýchání a kašlání.

Infekce se dokáže přenést i tělesným kontaktem. Inkubační doba infekce je 2 až 14 dnů a i v této době před vypuknutím nemoci je přenašeč infekční tzn., že vás může nakazit člověk, u kterého ještě samotná nemoc nevypukla a nevykazuje žádné příznaky nemoci – tady je velké nebezpečí koronaviru COVID-19. Můžete se s kýmkoli bavit, vůbec nic nepoznáte ani nezaznamenáte a můžete být nakaženi.

Dokonce u vás může nemoc propuknout dříve, než u vašeho přenašeče! Tedy on a posléze i vy můžete být přenašeči a vůbec o tom nějakou dobu nemusíte vědět! Příznaky jsou velmi podobné jako u běžné chřipky. I zde je nový koronavir velmi zákeřný. Začnou se u vás projevovat vyšší až vysoké teploty, dostaví se celková únava, bolesti svalů i kloubů. Potud opravdu k nerozeznání od chřipky.

3

COVID-19 však vykazuje i silnou dušnost a kašel, ale bez lékařských laboratorních testů prostě nový koronavir nepoznáte vy ani lékaři. Koronavir tedy za pomoci laboratoře dokážeme bezpečně identifikovat, ale léčit jej zatím schopni nejsme! Podle průběhu epidemie se odhaduje, že účinná vakcinace by se mohla objevit do půl až jednohoapůl roku.

Doposud je infekce léčena běžně dostupnými antivirotiky a ostatními podpůrnými léčivy. Vzhledem k výše řečenému bude asi nejlepší se nákaze úplně vyhnout a chovat se tak, aby naše prevence zamezila kontaktu viru s naším organismem. Jednak, pokud to jde úplně se vyhnout místům či alespoň oblastem, kde je koronavir více rozšířen.

Dále se vyhýbat těm, co jsou očividně již nemocní či je u nich již vidět propukající nemoc. Jistě nevíte, zda jde o běžné nachlazení, chřipku anebo o koronavir, ale jistota je být od takovýchto jedinců raději co nejdál.

Dodržujte zvýšená hygienická pravidla. Myjte si častěji ruce a obličej mýdlem (stačí obyčejné), ale samozřejmě bude vhodnější nějaké antibakteriální. Určitě si ruce a obličej umyjte pokaždé, když se vrátíte z venku mimo domov. Můžete používat také desinfekční spreje na oblečení a obuv.

Určitě pomůže užívání respirátorů a roušek. U jednorázových roušek pamatujte na to, že jejich účinnost rychle klesá a dokáží vás účinně ochránit přibližně několik desítek minut. Kvalitní respirátory vás udrží v bezpečí mnohem déle – i celý den (ale je to typ od typu) a navíc můžete filtry buď dle potřeby měnit či čistit. Pokud bysme měli radu, jak se chránit před novým koronavirem zjednodušit a shrnout do jediné věty: Chraňte se a postupujte podle pravidel jako u běžných chřipkových epidemiích!

Hlavně nepanikařte a přistupujte k této (to platí i o ostatních vyhrocených situacích) krizi s chladnou hlavou. Vím, že se to dobře říká, když v naší zemi prozatím žádný nakažený koronavirem identifikován nebyl a například čínský Wuchan (cca 11 mil. obyvatel) je již několik dní v karanténě. Nikdo se nedostane ven ani tam. Nefungují školy, restaurace, služby. Pak mluvme, že?! Nicméně jediné, co s tím nyní můžeme dělat, je se z celé situace poučit...

Vyhýbat se větším shromážděním či pohybů lidí je jedno z hlavních pravidel, jak se nenakazit v nakažených oblastech. Použití roušek nebo účinnějších respirátorů by mělo být samozřejmostí – tedy pokud se k nim včas dostanete. Pamatujte na to a mějte doma vždy alespoň nějakou základní zásobu.
Běžná jednorázová rouška bude určitě díky dostupnosti a pořizovací ceně určitě tou nejčastěji používanou. Pamatujte, že její 100% účinnost vás ochrání pouze několik desítek minut. Následně její účinnost rychle klesá (je to díky vlhkému vzduchu, který přes ni vydechujete). Ale například při pobytu v uzavřených prostorách s jinými lidmi (metro, MHD, apod.) splní svůj účel velmi dobře.
Rouška nechrání jenom nás samotné, ale také ostatní před námi pokud jsme již nějak nakaženi, anebo bychom mohli být například vzhledem k našemu pohybu. Roušku po použití vhodným způsobem zničte. V krizových situacích bude asi nejlepší použitou roušku spálit.
U roušky je také důležité její správné nasazení. Roušku zahákneme za pomoci gumiček nebo šňůrek za uši a nasazujeme shora dolů. Horní hranu roušky rukama pěkně vytvarujeme podle nosu a tváří a nakonec dolní hranu roušky přetáhneme přes bradu. Raději se zásobte rouškami se šňůrkami! Gumičky mohou po delším čase skladování steřet a v době potřeby tak nemusí plnit svůj účel.

Zde připravujeme

VÝHODNOU REGISTRACI

pro čtenáře