pouze takový výkřik OTEPLOVÁNÍ a SUCHO pokračuje!
Zveřejněno v Proroctví a krize

pouze takový výkřik OTEPLOVÁNÍ a SUCHO pokračuje!

text: A. Prokop, foto: Shutterstock

Nemůžu se nezmínit, jen takto v několika větách tohoto příspěvku o tom, co mě napadá pokaždé, když si uvědomím s čím přichází meteorologové ve svých zpravodajských relacích a predikcích současného počasí ve spojitosti s „apokalyptickým“ rokem 2012...

… začínám se stále více přiklánět k názoru, že onen tak trošku strašidelný rok neměl v žádném případě znamenat konec světských dnů, jak je známe. Ale že je strašidelný tím, že může znamenat onen počátek konce – počátek zásadních změn!

Jen když se zaměříme pouze na aktuální předpověď počasí právě probíhajících dnů a vezmeme si k srdci fakta, která potvrzují nízkou hladinu spodních vod, kterou dále sníží absence letošní sněhové pokrývky a celkově asi vůbec nejkratší a nejteplejší zima za historii měření, pak můžeme velmi pravděpodobně očekávat průběh letošního roku v podobném duchu jako roky minulé. Již to zřejmě nebude o tom, že někteří, uvedené všemi viditelné změny, prostě a jednoduše popírají a díky své negaci si zajišťují sledovanost, protože oni jdou přeci proti davu...

1

Uvedené podporuje tezi o neustálém zvyšování teplot, které zásadně začíná ovlivňovat vše kolem nás. Vždyť doposud teplota v rámci Střední Evropy vzrostla o téměř celý jeden stupeň Celsia! Navíc se tento děj začíná zrychlovat. Pokusme se nepřehlížet tyto změny, které nás mohou v dohledné budoucnosti dovést do velkých problémů.

Přinejmenším v nejbližších letech můžeme očekávat stále se zvyšující teploty a s tím související úbytek nejen povrchové, ale také tak důležité vody spodní! Pokud letos jaro přijde již koncem února, který ještě před krátkou dobou patřil mezi ryze zimní měsíce a mizivá sněhová pokrývka nestačí doplnit stav spodních vod, pak bude opravdu rozumné s uvedenými změnami začít počítat a připravovat se na jejich pokračování a stupňování.

A stejně tak se těmto změnám přizpůsobovat! Lesy uschnou, dojde snadno dostupná voda! A co pak budou třeba dělat lidé bydlící na sídlištích v panelácích?!... Jsem si plně vědom, že jde pouze o takový myšlenkový výkřik, ale pevně doufám, že ovlivní alespoň některé z vás v tom, aby si tyto změny začali reálně uvědomovat a počítali s nimi...

 

Zde připravujeme

VÝHODNOU REGISTRACI

pro čtenáře